Thông Báo Chính Thức Điểm Chuẩn Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP.HCM 2023

Với thông báo Mức Điểm Chuẩn của Đại Học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sau thời gian thi tốt nghiệp THPT quốc gia, bạn có thể tìm hiểu điểm số cần thiết để theo đuổi học tập tại trường này.

Mùa tuyển sinh đã đến, và với thông báo Điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TP.HCM 2023, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn tuyển sinh và điểm số cụ thể cho các ngành học.

Thông Báo Điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TP.HCM

Điểm Chuẩn Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP.HCM Xét Theo Điểm Thi THPT Quốc Gia 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

Ngành xét tuyển: Quản trị kinh doanh
 Mã Tuyển Sinh: 7340101
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn: 17

Ngành xét tuyển: Bất động sản
 Mã Tuyển Sinh: 7340116
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn: 16

Ngành xét tuyển: Địa chất học
 Mã Tuyển Sinh: 7440201
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Khí tượng và khí hậu học
 Mã Tuyển Sinh: 7440222
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Thủy văn học
 Mã Tuyển Sinh: 7440224
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 Mã Tuyển Sinh: 7440298
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Hệ thống thông tin
 Mã Tuyển Sinh: 7480104
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Công nghệ thông tin
 Mã Tuyển Sinh: 7480201
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn: 17

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật hóa học
 Mã Tuyển Sinh: 7510401
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Công nghệ vật liệu
 Mã Tuyển Sinh: 7510402
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường
 Mã Tuyển Sinh: 7510406
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
 Mã Tuyển Sinh: 7520503
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Quản lý đô thị và công trình
 Mã Tuyển Sinh: 7580106
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 16

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật cấp thoát nước
 Mã Tuyển Sinh: 7580213
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Quản lý tài nguyên và môi trường
 Mã Tuyển Sinh: 7850101
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn: 16

Ngành xét tuyển: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 Mã Tuyển Sinh: 7850102
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Quản lý đất đai
 Mã Tuyển Sinh: 7850103
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn: 17

Ngành xét tuyển: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
 Mã Tuyển Sinh: 7850195
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn: 15

Ngành xét tuyển: Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo
 Mã Tuyển Sinh: 7850197
 Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00,A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn: 15

Tìm hiểu về các ngành nghề Đại Học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đào tạo:

Tìm hiểu: Ngành quản trị kinh doanh

Tìm hiểu: Ngành bất động sản

Tìm hiểu: Ngành địa chất học

Tìm hiểu: Ngành khí tượng và khí hậu học

Tìm hiểu: Ngành thủy văn học

Tìm hiểu: Ngành biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Tìm hiểu: Ngành hệ Thống thông tin

Tìm hiểu: Ngành công nghệ thông tin

Tìm hiểu: Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

Tìm hiểu: Ngảnh kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

Tìm hiểu: Ngành quản lý đô thị và công trình

Tìm hiểu: Ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Tìm hiểu: Ngành kỹ thuật cấp thoát nước

Tìm hiểu: Ngành quản lý tài nguyên và môi trường

Tìm hiểu: Ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Tìm hiểu: Ngành quản lý đất đai

Tìm hiểu: Ngành quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Tìm hiểu: Ngành quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

Lời kết: Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TP.HCM 20223 do Chọn trường 247 thực hiện

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.