Thông Báo Chính Thức Điểm chuẩn Đại học Hạ Long 2023

Đại học Hạ Long thông báo chính thức Điểm Chuẩn năm 2023, đưa ra sự kết nối quan trọng giữa các thí sinh và trường học trong hành trình định hình tương lai.

Bài viết này sẽ giúp bạn kết nối với Thông Báo Chính Thức Điểm Chuẩn của Đại Học Hạ Long năm 2023 và sẵn sàng đối mặt với hành trình học tập mới.

Điểm Chuẩn Đại Học Hạ Long Xét Theo Điểm Thi THPT Quốc Gia 2023

THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

Mã Tuyển Sinh: 7480201

Ngành xét tuyển: Công nghệ thông tin

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7480101

Ngành xét tuyển: Khoa học máy tính

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7210403

Ngành xét tuyển: Thiết kế đồ hoạ

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7140201

Ngành xét tuyển: Giáo dục Mầm non

Điểm Chuẩn: 20

Mã Tuyển Sinh: 7140202

Ngành xét tuyển: Giáo dục Tiểu học

Điểm Chuẩn: 23

Mã Tuyển Sinh: 7229030

Ngành xét tuyển: Văn học (CN Văn báo chí truyền thông)

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7229042

Ngành xét tuyển: Quản lý văn hóa

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7810103

Ngành xét tuyển: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7810201

Ngành xét tuyển: Quản trị khách sạn

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7810202

Ngành xét tuyển: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7340101

Ngành xét tuyển: Quản trị kinh doanh

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7620301

Ngành xét tuyển: Nuôi trồng thủy sản

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7850101

Ngành xét tuyển: Quản lý tài nguyên và môi trường

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7220201

Ngành xét tuyển: Ngôn ngữ Anh

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7220204

Ngành xét tuyển: Ngôn ngữ Trung Quốc

Điểm Chuẩn: 18

Mã Tuyển Sinh: 7220209

Ngành xét tuyển: Ngôn ngữ Nhật

Điểm Chuẩn: 15

Mã Tuyển Sinh: 7220210

Ngành xét tuyển: Ngôn ngữ Hàn Quốc

Điểm Chuẩn: 15

Tìm hiểu về các ngành nghề Đại Học Hạ Long đào tạo:

Tìm hiểu: Ngành Giáo dục Mầm non

Tìm hiểu: Ngành Giáo dục Tiểu học

Tìm hiểu: Ngành Khoa học máy tính

Tìm hiểu: Ngành Ngôn ngữ Anh

Tìm hiểu: Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Tìm hiểu: Ngành Ngôn ngữ Nhật

Tìm hiểu: Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Tìm hiểu: Ngành Nuôi trồng thủy sản

Tìm hiểu: Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Tìm hiểu: Ngành Quản lý văn hóa

Tìm hiểu: Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tìm hiểu: Ngành Quản trị khách sạn

Tìm hiểu: Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Tìm hiểu: Ngành Quàn trị kinh doanh

Tìm hiểu: Ngành Thiết kế đồ họa

Tìm hiểu: Ngành Văn học

Điểm Chuẩn Đại Học Hạ Long Xét Theo Điểm Thi THPT Quốc Gia 2022

Điểm chuẩn Đại học Hạ long chính thức được công bố như sau:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 18.00

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 15.00

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 18.00

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 15.00

Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm chuẩn: 15.00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 18.00

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 21.00

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Điểm chuẩn: 15.00

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm chuẩn: 18.00

Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 20.00

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 15.00

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 21.00

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 22.00

Văn học

Mã ngành: 7229030

Điểm chuẩn: 15.00

Quàn trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 19.00

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 17.00

Điểm Chuẩn Đại Học Hạ Long Xét Theo Học Bạ 2022

Khoa học máy tính 

Mã ngành: 7480101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.00

Thiết kế đồ họa 

Mã ngành:

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ: 20.00

Quản trị khách sạn 

Mã ngành: 7810201

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.50

Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 

Mã ngành: 7810202

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.00

Quản trị kinh doanh 

Mã ngành:

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.00

Giáo dục Mầm non 

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.00

Giáo dục Tiểu học 

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.00

Văn báo chí truyền thông 

Mã ngành:

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.00

Ngôn ngữ Anh 

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.00

Ngôn ngữ Trung Quốc 

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.00

Ngôn ngữ Nhật 

Mã ngành: 7220209

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.00

Ngôn ngữ Hàn Quốc 

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.00

Quản lý văn hoá 

Mã ngành: 7229042

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.00

Nuôi trồng thuỷ sản 

Mã ngành: 7620301

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.00

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.00

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn đại học Hạ Long Mới nhất do Chọn trường 247 cập nhật. Với kết quả điểm chuẩn Đại Học Hạ Long chính thức như trên các thí sinh trúng tuyển có thể xem tiến hành làm thủ tục nhập học ngay. 

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh Vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.