Thông Báo Chính Thức Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2023

Điểm chuẩn cho 8 ngành nghề tại Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung (VHD) đã được công bố. Hãy đọc bài viết này để nắm thông tin chi tiết và cơ hội học tập tại đây.

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung (VHD) năm 2023 đã chính thức được công bố. Hãy cùng chúng tôi xem thông tin chi tiết trong bài viết này để bước vào cánh cửa của tương lai sáng sủa và thú vị trong lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật.

Thông Báo Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2023

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Mã Tuyển Sinh: 7510301

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 300

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã Tuyển Sinh: 7510201

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 100

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã Tuyển Sinh: 7510205

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 400

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã Tuyển Sinh: 7510103

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 50

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã Tuyển Sinh: 7480201

Ngành xét tuyển: Công nghệ thông tin

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 450

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã Tuyển Sinh: 7340201

Ngành xét tuyển: Tài chính - Ngân hàng

Xét tuyển các tổ Hợp môn: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 150

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã Tuyển Sinh: 7310101

Ngành xét tuyển: Kinh tế

Xét tuyển các tổ Hợp môn: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 150

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Mã Tuyển Sinh: 7340101

Ngành xét tuyển: Quản trị kinh doanh

Xét tuyển các tổ Hợp môn: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 400

Điểm Chuẩn:

Mã PTXT: 100: 15.0

Điểm Chuẩn Xét Tuyển Học Bạ Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung Năm 2023

Điểm Chuẩn Xét Tuyển Học Bạ THPT Như sau:

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Mã Tuyển Sinh: 7510301

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 300

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 18.0

Mã Tuyển Sinh: 7510201

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 100

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 18.0

Mã Tuyển Sinh: 7510205

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 400

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 18.0

Mã Tuyển Sinh: 7510103

Ngành xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 50

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 18.0

Mã Tuyển Sinh: 7480201

Ngành xét tuyển: Công nghệ thông tin

Xét tuyển các tổ Hợp môn: A00, A01, C01, D01

Chỉ tiêu 2.000: 450

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 18.0

Mã Tuyển Sinh: 7340201

Ngành xét tuyển: Tài chính - Ngân hàng

Xét tuyển các tổ Hợp môn: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 150

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 18.0

Mã Tuyển Sinh: 7310101

Ngành xét tuyển: Kinh tế

Xét tuyển các tổ Hợp môn: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 150

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 20.0

Mã Tuyển Sinh: 7340101

Ngành xét tuyển: Quản trị kinh doanh

Xét tuyển các tổ Hợp môn: C00, C19, C20, D01

Chỉ tiêu 2.000: 400

Điểm xét học bạ

Mã PTXT: 200: 18.0

Tìm hiểu về các ngành nghề Đại Học Công Nghiệp Việt Hung đào tạo:

Tìm hiểu: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tìm hiểu: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tìm hiểu: Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tìm hiểu: Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tìm hiểu: Ngành Công nghệ thông tin

Tìm hiểu: Ngành Kinh tế

Tìm hiểu: Ngành Quản trị kinh doanh

Tìm hiểu: Ngành Tài chính - Ngân hàng

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2022

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7510103

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Lời Kết: Trên đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung chính thức do chontruong247 cập nhật.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.