Quay lại

Đại học khu vực miền bắc

Thông báo tuyển sinh của các trường đại học và học viện tại khu vực miền bắc được chuyên trang thông tin tuyển sinh kênh tuyển sinh 24h cập nhật theo danh sách dưới đây.

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam là một... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương là một trong số những... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thái Nguyên

Trường Đại học Thái Nguyên là một trong nhóm trường... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Trưng Vương

Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh hệ đại học... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thành Đông

Đại Học Thành Đông là một trong những ngôi trường... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Bắc

Trường Đại học Kinh Bắc là một trong những trường... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Trường Đại Học Lương Thế Vinh là trường đại học... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Đại học Dân Lập Hải Phòng là một trong số... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á

Đại học Công nghệ Đông Á là một trong số... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Chu Văn An

Trường Đại học Chu Văn An là trường đại học... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Y Dược Thái Bình

Trường Đại học Y Dược Thái Bình là một trong... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Trường Đại học Y dược Hải Phòng tuyển sinh hệ... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Việt Bắc

Trường Đại Học Việt Bắc là trường đại học công... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh là... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thái Bình

Trường Đại học Thái Bình là trường đại học thuộc... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Tây Bắc

Trường Đại học Tây Bắc là trường đại học nằm... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Tân Trào

Trường Đại học Tân Trào là trường đại học công... Xem tiếp

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại học Tài Chính Và Quản Trị Kinh Doanh... Xem tiếp

MỤC LỤC